HORSE HAYTEC OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Horse Haytec Oy (Y-tunnus 3086990-3 )
Paratiisikuja 35, 04390 Jäniksenlinna
p. 040 538 3143

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Reino Yli-Piipari
p. 040 538 3143
reino.yli-piipari@horsehaytec.fi

3. REKISTERIN NIMI

Horse Haytec Oy:n asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Horse Haytec Oy:n asiakasrekisterin tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja viestintä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Horse Haytec Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Näitä ovat esimerkiksi ”ota yhteyttä” lomakkeen kautta saadut tiedot:
• Henkilön nimi
• Sähköposti osoite
• Puhelinnumero
• Osoite

Muut mahdolliset asiakkaan itse luovuttamat tiedot:
• Yrityksen nimi
• Y-tunnus
• Tiedot tilatuista tuotteista/palveluista
• Laskutustiedot
• Tiedot tilatuista tuotteista/palveluista ja niiden muutoksista
• Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Horse Haytec Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Horse Haytec Oy:n asiakasrekisterin tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Horse Haytec Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissä vain niin kauan, kun se on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAUSTA

Jokaisella HorseHaytec Oy:n asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista kokonaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Mikäli haluat tarkistaa tai poistaa itsestäsi asiakasrekisteriin tallentamamme tiedot, tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Horse Haytec Oy:lle. Voit olla myös suoraan henkilökohtaisesti yhteydessä asiakasrekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön, voimme sopia tapaamisajan tarkastuspyyntöä koskevien asioiden käsittelyä varten.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, kuukauden kuluessa.